KRAV OG FORVENTNINGER

Atacama Crossing

Indsamling

Som deltager i Runfor Charity forpligter man sig til at gøre en indsats for at samle penge ind til Legeheltene og Børneulykkesfonden i forbindelse med den pågældende tur.

Da alle ikke har det samme netværk eller de samme forbindelser til store virksomheder, som ønsker at støtte projektet, har vi valgt ikke at sætte et specifikt beløb på, hvor meget den enkelte deltager skal samle ind. Derimod har vi valgt at præsentere en målsætning, der hedder 10.000 kr. i indsamling pr. deltager. Denne er sat ud fra, at der i gennemsnit er samlet 25.000 kr. ind pr. deltager på tidligere hold.

Alle deltagere løfter i fælles flok, og det kræver frivilligt arbejde både før og efter turen at nå målet. Holdene kan arrangere forskellige events i lokalområdet, iværksætte private indsamlinger og bruge deres personlige netværk til at indhente sponsorater. Alt sammen til fordel for Børneulykkesfonden og Legeheltene.

Når man tilmelder sig Run for Charity, siger man også ja til at blive en del af et fællesskab. Det betyder, at man træner sammen, deltager til fælles events og meget andet. Man siger også ja til at støtte op og sprede budskabet om Børneulykkesfondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark.

Der findes mange måder at gribe indsamlingen an på, og Børneulykkesfonden står altid klar med sparring og gode råd. Man kan f.eks. fundraise ved at indhente virksomhedssponsorater, afholde events, indsamle mikrodonationer og kilometersponsorater, produktsalg mm. Der bliver løbende gjort status over indsamlingen, så man kan følge med i, hvor langt man er fra sit personlige mål.

Du kan du læse mere om kilometersponsorater her

Målsætningen er at kunne indsamle over 500.000 kr. til Børneulykkesfonden og Legeheltene pr. tur. Denne målsætning forventer vi at opnå via en fælles indsats blandt de viljestærke og engagerede Run for Charity-deltagere.

Personligt ansvar: Træning, udstyr og indsamling

Som en del af et Run for Charity-team har du selv ansvaret for at skaffe/låne dit udstyr, at få tilstrækkelig fysisk træning forud for turen og at iværksætte indsamlingsaktiviteter til Børneulykkesfonden.

Alle deltagere til Atacama Crossing er påkrævet at bære obligatorisk udstyr igennem løbsugen. Det obligatoriske udstyr vil blive revideret til deltager check-in på løbshotellet og på ruten under løbet. Hvis en deltager mangler noget af det obligatoriske udstyr, vil det resultere i en straf eller ikke at kunne starte/fortsætte løbet.

Gennemgå pakkelisten slavisk, og sørg for at du har ALT på listen over obligatorisk udstyr. Listen inkluderer beskrivelser, billeder samt link til eksempler.

Du finder pakkeliste fra Racing the planet her.

Når man er en del af et Run for Charity-team påtager man sig ansvaret for at støtte og hjælpe sine holdkammerater indbyrdes i teamet – særligt i forbindelse med træningen og indsamlingsaktiviteterne.

Husk: Selvom I hver især gør en individuel indsats, skal I også arbejde som et team.

Der vil blive oprettet en lukket facebookgruppe for hver tur, hvor alle deltagere kan dele oplevelser, spørge om og give hinanden praktiske informationer, komme med gode råd osv. Derudover er der udarbejdet guidelines og træningsprogrammer, så alle har bedst mulig chance for at komme i form inden turen.

Træningen bliver delt op i tre kategorier: individuel træning, træning i teamet og holdtræning. Man bør internt i teamet mødes en gang om ugen for at få nogle kilometer i benene. Derudover vil der ca. en gang om måneden blive arrangeret holdtræning for alle deltagere til Run for Charity. Formålet med holdtræningen er, at alle deltagere får mulighed for at mødes forud for turen. Holdtræningen vil samtidig fungere som en slags 'stop-prøver', der indikerer, i hvor god form de enkelte deltagere er.