FORVENTNINGER OG KRAV

Volcano Trail 2019

Som deltager i Run for Charity forpligter man sig til at gøre en indsats for at samle penge ind til Børneulykkesfonden og Legeheltene i forbindelse med turen til Lanzarote.

Da alle ikke har det samme netværk eller de samme forbindelser til store virksomheder, som ønsker at støtte projektet, har vi valgt at opstille en målsætning på 10.000 kr., hvilket er et realistisk indsamlingsbeløb for alle. Derudover lægger vi vægt på graden af engagement ved udvælgelse af deltagere

Når man tilmelder sig Run for Charity, siger man også ja til at blive en del af et fællesskab. Det betyder, at man træner sammen, stiller op til events og meget andet. Man siger også ja til at støtte op og sprede budskabet om Børneulykkesfondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark.

Personligt ansvar: Træning og udstyr. Som en del af Run for Charity har du også selv ansvaret for at skaffe/låne dit udstyr at få tilstrækkelig fysisk træning forud for turen. Når man er en del af Run for Charity holdet påtager man sig desuden ansvaret for at støtte og hjælpe sine holdkammerater indbyrdes – særligt i forbindelse med træningen og indsamlingsaktiviteterne.

Der vil blive oprettet en lukket facebookgruppe for turen, hvor alle deltagere kan dele oplevelser, spørge om og give hinanden praktiske informationer, komme med gode råd osv. Derudover bliver der udarbejdet guidelines og træningsprogrammer, så alle har bedst mulig chance for at komme i form inden turen.